Jemná motorika detí. Všetko, čo potrebujete vedieť

Jemná motorika predstavuje jednu zo základných psychomotorických činností. Vyvíja sa u detí už od útleho veku a je dôležitá počas celého života.

Viete, čo všetko sa pod týmto slovným spojením ukrýva a ako správne podporiť rozvoj jemnej motoriky u vášho dieťaťa? 


Čo je jemná motorika

Jemná motorika je súhra nervového systému a svalov.

Zahŕňa pohybové schopnosti a zručnosti zamerané na koordináciu pohybov rúk od ramena k prstom, artikulačných orgánov, očných pohybov či grafomotoriky.

Môžeme ju označiť za akúsi aktivitu jemných svalov s pomocou ktorej môžeme vykonávať presné pohyby.

Medzi odborníkmi sa často zvykne používať aj termín koordinácia oko-ruka. Ide o akúsi podskupinu jemnej motoriky, ktorá je zameraná na súhru používania očí a rúk.

Pod jemnú motoriku patrí: 

  • grafomotorika - pohyby pri činnostiach ako je písanie a kreslenie,
  • logomotorika - pohyby rečového ústrojenstva pri artikulácii,
  • mimika - pohyby svalov tváre,
  • oromotorika - pohyby ústnej dutiny,
  • vizuomotorika - pohybové aktivity so zrkadlovou spätnou väzbou.

 Rozlišujeme 4 kategórie jemnej motoriky:

  • obratnosť horných končatín,
  • obratnosť prstov a rúk,
  • vizuálno-motorická koordinácia (oko-ruka)
  • jemná koordinácia prstov na ruke pri rôznych činnostiach. 
 

Štádia vývinu jemnej motoriky

Jemná motorika sa u detí vyvíja postupne už od narodenia. Má niekoľko štádií vývinu. Jej rozvoj je priamo úmerný aj množstvu a kvalite stimulov, ktoré sú dieťatku dostávajú.

0 až 3 mesiace

Dieťatko začína vnímať prvé pohyby svojich rúk a snaží sa ich dostať smerom k vlastným ústam. 

3 až 6 mesiacov

Dieťatko začína chytať predmety oboma rukami, vie si ich preniesť z jednej ruky do druhej, zvláda držať spojené obe ruky. 

6 až 9 mesiacov

Dieťatko postupne zvláda uchopiť aj menšie predmety. Deti v tomto veku pomocou svojho prsta kopírujú pohyb, ktorý vidia - napríklad ako ide vlak.

9 až 12 mesiacov

Jednoročné dieťa sa už zvládne samo nakŕmiť a vie otočiť zopár strán v knižke. Rado prekladá predmety na rôzne miesta. V tomto veku sa u dieťaťa začína prejavovať dominancia jednej ruky - ľavá alebo pravá. 

12 až 18 mesiacov 

Dieťatko vie v tomto veku kývať, tlieskať, stavať kocky či používať kopatku. Ide o ideálny vek na prvé zoznámenie sa s ceruzkou a čmáranie. 

18 mesiacov až 2 roky

Jemná motorika u takmer dvojročných detí už umožňuje dieťaťu správne držať ceruzku, samostatne listovať v knižke či ukladať farebné krúžky na drevené kolíky. 

2 roky 

Dvojročné dieťazvláda používanie kľučky, vie sa obliecť, samo si umyť ruky či hrať sa s pieskom.

3 roky

Deti vo veku troch rokovvýborne zvládajú kreslenie niektorých jednoduchých tvarov podľa predlohy. Vedia si zapnúť už aj gombíky. 

4 až 5 rokov

Štvorročné dieťa sa už dokáže dotknúť palcov na nohách, vie používať vidličku, samostatne sa obliecť aj vyzliecť a taktiež už zvládne aj zaviazanie šnúrok na topánkach či vystrihovanie jednoduchých tvarov. 

6 rokov

Dieťa v šiestich rokoch už môže jesť s pomocou príboru.

Prečo je jemná motorika dôležitá 

Jemnú motoriku používa človek takmer pri všetkých denných činnostiach. Prostredníctvom nej vieme siahať na predmety, uchopovať ich, manipulovať s nimi, koordinovať prácu rúk s pohybom očí, rozprávať.

Schopnosť využívať jemnú motoriku však nie je vrodená, ale zdokonaľuje sa časom. Má významný dopad na fungovanie dieťaťa v škole.

Väčšina činností, ktoré robia deti v škole aj škôlke, je zameraná na používanie jemnej motoriky - kreslenie, vystrihovanie, písanie, čítanie…

Ak dieťa v jemnej motorike zaostáva za ostatnými spolužiakmi, môže sa cítiť menejcenné a stratiť motiváciu

Deti si ju postupne jemnú motoriku rozvíjajú aj sami činnosťami ako cmúľanie prštekov , či úchop predmetov no k jej správnemu rozvoju im môžeme pomôcť aj výberom kvalitných hračiek a rôznych aktivít. 

Rozvoj jemnej motoriky 

Jemná motorika dieťatka sa bude najlepšie rozvíjať v dostatočne podnetnom prostredí. Základom je, aby malo dieťatko pravidelne priestor na precvičovanie nových schopností, ktorých náročnosťou postupne  zvyšujeme s pribúdajúcim vekom.

Novorodenec

Pohyby rúk u novorodencov sú spontánne a nekoordinované. Dieťatko v tomto období hračku síce uchopí, ale namiesto jemnej motoriky využíva skôr vrodený úchopová reflex. Cielený rozvoj jemnej motoriky  v tomto veku tak ešte nie je možný. 

Dojča

Dieťatko od približne 4 mesiacov už začína uvedomelo uchopovať hračky. V tomto veku preto začína čas na výber správnych hračiek na rozvíjanie jemnej motoriky. Vhodné hračky na rozvoj motoriky u dojčiat sú napríklad rôzne hračky na vkladanie.

Batoľa

Batoľa už má presnejšou koordináciu rúk a zmysluplnú manipuláciu s predmetmi. Vhodnými činnosťami na rozvoj jemnej motoriky v tomto veku je stavanie veže z kociek, rôzne manipulačné hry spočívajúce v prekladaní predmetov a čmáranie.

Zároveň by ste mali v tomto veku učiť dieťatko jesť lyžicou, piť z pohára, zapínať zips, umývať ruky a nechať ho pomáhať pri jednoduchších činnostiach v domácnosti. 

Hračky zamerané na rozvoj jemnej motoriky u batoľaťa by mali obsahovať množstvo rôznych podnetov. Ideálne sú interaktívne knižky, hry spojené so šnurovaním, stláčaním gombíkov či pripínaním.  

Predškolák

Predškolský vek predstavuje jedno z najdôležitejších období na rozvoj jemnej motoriky. Predtým, ako pôjde dieťa do školy, by už malo zvládať precízne činnosti prstami, preto s nim v tomto veku vykonávajte množstvo aktivít na rozvoj jemnej motoriky.

Zamerajte sa na aktivity ako sú omaľovánky, strihanie či hádzanie lopty. 

Zároveň dieťa čo najviac zapájajte do bežných činností v domácnosti.

Pri činnostiach ako je čistenie zeleniny, krájanie banánu na kolieska, vykrajovanie koláčikov z cesta pomocou formičiek, vaľkanie cesta valčekom, triedenie strukovín (napr. fazule od šošovice a pod.), zametanie omrviniek zo stola, štipcovanie bielizne na šnúru či zatváranie zipsovacích sáčkov (zip-lock) podnietite detskú motoriku a zároveň ich budú deti považovať za zábavu a budú sa cítiť užitočne. 

Výber hračiek na rozvíjanie jemnej motoriky v predškolskom veku je kľúčový pre fungovanie dieťaťa v ďalšom živote. Zamerajte sa na hračky ako sú stavebnice, konštrukčné hračky či hračky určené na drobné tvorivé práce.

Obľúbené v tomto veku sú taktiež aj montessori hračky na jemnú motoriku.

Poruchy jemnej motoriky

Vývinovú poruchu jemnej motoriky a schopnosti vykonávať bežné pohybové činnosti označujeme dyspraxia. Dyspraxia so sebou prináša nedostatky v učení sa pohybovým zručnostiam.

Deti s dyspraxiou majú problém vytvárať, pamätať si a reprodukovať pohybové stereotypy a pôsobia neobratne a nemotorne. Typické pre dyspraxiu je obmedzenie hrubej aj jemnej motoriky. 

Dyspraxia je postihnutie vývinu pohybovej koordinácie a nemožno ju spájať s retardáciou intelektu alebo nervovými ochoreniami.

Jej prvé známky bývajú zvyčajne dobre viditeľné už rannom detstve. 

Osoby s dyspraxiou majú problém pri hrách, v sebaobslužnej činnosti, na telesnej výchove, ale aj pri písaní, čítaní a všetkých činnostiach, ktoré si vyžadujú dobré manipulačné schopnosti. 

Príčina dyspraxie 

Dôvodom dyspraxie je porucha neurologického vývoja alebo neurologické poškodenie.

Nestojí za ňou žiadne ochorenie, mentálna retardácia ani nemá súvis so psychosociálnymi faktormi. Inteligencia dieťaťa ostáva pri dyspraxii neporušená. 

Znaky dyspraxie

Dyspraxia sa u detí zvyčajne prejavuje už v rannom detstve. Deti s dyspraxiou začínajú neskôr sedieť, liezť po štyroch aj rozprávať.

Neskôr môžu mať problém zaviazať si šnúrky, používať príbor, samostatne sa obliekať či chytať loptu. 

Ako pomôcť dieťaťu s dyspraxiou 

Dieťa s dyspraxiou nikdy nekritizujte ak niečo nezvláda, rozbije, spadne a buďte k nemu trpezlivý pri akomkoľvek tréningu.

Doprajte mu dostatok priestoru medzi jednotlivými aktivitami. Motoriku s nim trénujte pravidelne, ale pomaly. Vždy ho pochváľte za akýkoľvek úspech. 

Rozvoj jemnej motoriky je dôležitá činnosť, ktorej by ste sa s vašimi deťmi mali venovať pravidelne.

Nezabudnite, že najlepšia škola je škola hrou. Dbajte preto na to, aby činnosti a aktivity zamerané na rozvoj jemnej motoriky v prvom rade dieťa bavili a považovalo ich za hru.