Ako (ne)učiť deti deliť sa

Ťahanice o hračky sú prakticky bežnou súčasťou detských ihrísk a predškolských kolektívov. Na každom pieskovisku nájdete rodiča usilovne vysvetľujúceho dieťaťu, že o formičky sa musí podeliť, inak ho nikto nebude mať rád.

Mimochodom, podľa odborníkov jeden z najhorších spôsobov, aký môžete pri výchove dieťaťa použiť. Trestanie odňatím lásky a prijatia.

Ako teda naučiť deti nesebeckému správaniu? Dôležitý nie je len spôsob, ale aj načasovanie.

 

Kedy sa dieťa dokáže podeliť

Schopnosť nesebeckého správania a delenia sa o hračky či iné predmety závisí od viacerých faktorov psychického vývinu dieťaťa. Dojča do jedného roka napríklad nie je schopné uvedomiť si stálosť objektov. Nevie, že predmet, ktorý nevidí, ďalej existuje. Jeho vedomie siaha len tu a teraz. Okrem toho ešte nemá celkom ujasnené hranice svojho tela a nerozlišuje medzi „ja“ a „ne-ja“. Hračku teda môže, obrazne povedané, chápať ako súčasť seba.

Po prvom roku sa táto schopnosť vyvíja, ale súčasne so sebauvedomením prirodzene prichádza aj egocentrizmus, teda zameranie na seba. Pre batoľa je príznačné „ja sám“ a „moje“. Dieťa ešte nedokáže byť empatické a pochopiť túžbu niekoho iného po svojej hračke. Tiež ešte nie je úplne pripravené odložiť uspokojenie vlastných potrieb a už vôbec nie v prospech niekoho iného.

Ak niečo chce, chce to okamžite. Navyše, dieťa v tomto veku nie je ani mentálne disponované chápať časovú ohraničenosť. Nerozumie rozdielu medzi dať a požičať, pretože si nevie predstaviť časový úsek, za ktorý mu druhé dieťa hračku vráti. Buď sa jej nechce vzdať vôbec alebo ak pristane na alternatívu, že kamarátovi hračku na chvíľu požičia, okamžite si ju pýta späť.

Je teda z hľadiska psychického vývinu úplne prirodzené, že dieťa do 3-4 rokov je sebecké a nechce sa dobrovoľne deliť. Rodičia ho však môžu už v tomto veku citlivo viesť k nesebeckému správaniu. Schopnosť rozdeliť sa sa prirodzene vyvíja spolu so záujmom o spoločnú hru s ostatnými deťmi približne okolo štvrtého roku života. Samozrejme, je to veľmi individuálne.

 

Ako napomáhať rozvoju nesebeckého správania

Choďte dieťaťu príkladom

Ukážte dieťaťu, aké to je rozdeliť sa s niekým, ale tiež prijmite, ak sa s vami dieťa o niečo delí. Ak vám dá napríklad cukrík, nikdy ho neodmietnite s tým, že vy cukríky nejete. Ukážte mu, že nesebecké správanie je vítané.

Vždy oceňte štedrosť dieťaťa

Ak vám alebo niekomu inému dieťa niečo dá alebo požičia, vždy ho pochváľte. Aj keby to bola tá najväčšia zbytočnosť, oceňte minimálne námahu, ktorú dieťa vynaložilo.

Nabádajte dieťa, aby hračku požičalo

Povedzte dieťaťu, že ak chce, môže svoju hračku na chvíľku požičať kamarátovi. Ubezpečte ho, že sa s ňou pohrá a potom mu ju vráti.

Postarajte sa o to, aby sa dieťaťu jeho hračka vždy vrátila

Vždy dávajte pozor, aby dieťa o hračku neprišlo kvôli tomu, že ju niekomu požičalo. Vnímalo by to ako trest za svoje nesebecké správanie, čo by logicky neviedlo k jeho rozvoju, ale naopak. Dieťa by sa naučilo, že požičiavať hračky sa jednoducho neoplatí.

Vysvetľujte

Starším deťom hovorte o tom, že hračky sa v kolektívoch požičiavajú a že v škôlke alebo na ihrisku sú niektoré hračky spoločné a hrajú sa s nimi všetky deti. Môžete im uviesť aj iné príklady, keď si ľudia navzájom pomáhajú tým, že si medzi sebou niečo požičajú.

Naučte deti striedať sa pri hre

Ak sa dve deti pravidelne ťahajú o hračku, dajte ju na striedačku raz jednému dieťaťu, raz druhému. Začnite však krátkym časovým intervalom, napr. 2 minúty, ktorý je dieťa schopné vydržať čakať. Keď si dieťa osvojí systém striedania sa a získa istotu, že hračka sa mu po čase vždy vráti, môžete interval o niečo predĺžiť. Nepreháňajte to však. Deti nevydržia dlho čakať. Nikdy nezabudnite deti spravodlivo vystriedať.

Rešpektujte „nie“ dieťaťa

Aj dieťa má právo povedať nie. Neberte mu ho a ak sa vyjadrí rázne a jednoznačne, rešpektujte to bez ďalšieho naliehania. Skúste ho požiadať inokedy.

 

Ako nepostupovať pri rozvoji nesebeckého správania

Nenúťte dieťa

Dieťaťu vždy ponúknite možnosť požičať hračku, nikdy mu to neprikazujte a nevyvíjajte na neho tlak. Striktné direktívne správanie môže byť v tomto smere skôr kontraproduktívne. Dieťa si začne svoje hračky ešte viac chrániť.

Neberte hračku dieťaťu nasilu

Platí to, čo v prípade vyššie. Ak použijete fyzickú silu, aby ste dieťa o hračku pripravili a dali ju niekomu inému, stratí istotu a bude v ochrane svojho ešte úzkostlivejšie.

Nechcite od dieťaťa, aby požičalo hračku, s ktorou sa práve hrá

Ak je dieťa zaujaté hrou s jedným autíčkom, nežiadajte od neho, aby práve to požičalo inému dieťaťu. Najmä, ak sú k dispozícii aj ďalšie autíčka. Jeho hra predsa nie je menej dôležitá ako hra iného dieťaťa.

Nechcite, aby dieťa požičiavalo svoje obľúbené hračky

Ak má dieťa hračku, na ktorej skutočne lipne, nosí ju všade so sebou alebo sa s ňou mimoriadne rado hrá, nežiadajte ho, aby ju požičalo niekomu inému. Často to platí napríklad pri hračkách, s ktorými deti spia. Na takéto hračky sú deti naviazané, majú k nim doslova citový vzťah a nechcú sa s nimi deliť. Rešpektujte to.

 

Ako predchádzať sporom na detskom ihrisku

Pobyt s dieťaťom na detskom ihrisku môže byť často nepríjemný a končiť plačom dieťaťa práva kvôli neochote detí navzájom sa rozdeliť. Vytvorte si preto s dieťaťom jasné pravidlá, ktoré budete vždy dodržiavať:

  • Dieťa sa samo rozhoduje, či chce alebo nechce svoju hračku požičať. Môžete mu dať tú možnosť, ale nenúťte ho a netlačte na neho.
  • Ak si chce vaše dieťa požičať hračku od iného dieťaťa, nechajte ho, nech si ju vypýta a poďakuje sa.
  • Ak mu iné dieťa hračku nechce požičať, musí sa to naučiť rešpektovať. Párkrát si možno poplače, ale pomerne rýchlo si zvykne.
  • Ak vaše dieťa požičalo svoju hračku a pýta si ju späť, postarajte sa, aby sa mu vrátila. To isté platí aj opačne. Aj vaše dieťa musí požičanú hračku vrátiť, keď si ju jej majiteľ vypýta.

Týmto spôsobom sa dieťa v kolektíve pomerne rýchlo naučí rešpektovať pravidlá požičiavania a vracania vecí. Dôležité je však zachovávať tieto pravidlá za každých okolností, aby získalo istotu.