O 5 jazykoch lásky pre deti alebo ako budovať vzťah s deťmi (podľa G. Chapmana)

5 jazykov lásky pre deti

Poďte sa s nami zamyslieť ako a kedy ste svojmu dieťaťu naposledy prejavili lásku. Prečo? Pretože pocit bezpodmienečného prijatia a rodičovský vzťah plný vrúcnej lásky sú základom zdravého psychického vývinu každého dieťaťa.

Ak sa deti cítia byť milované, ochotnejšie reagujú na rodičovské vedenie, lepšie prijímajú výchovné obmedzenia a učia sa, že svet je bezpečné miesto, kde môžu fungovať bez zbytočných obrán a emočných blokov. Ako však dosiahnuť, aby sa dieťa cítilo skutočne milované?

Odpoveď prináša doktor Gary Chapman, vzťahový poradca, ktorý so svojim spoluautorom, psychiatrom Rossom Campbellom, vydal svetový bestseller z oblasti rodinného poradenstva, Päť jazykov lásky pre deti. V nasledujúcom článku sme pre vás zosumarizovali základné informácie z tejto útlej, ale nesmierne populárnej knižky.

O čom je teória piatich jazykov lásky?

Autori vyššie spomínanej knihy a súčasne ucelenej poradenskej teórie predpokladajú, že každé dieťa vyjadruje a prijíma lásku rôznymi komunikačnými štýlmi. Jazyk lásky rodiča pritom môže byť úplne iný ako jazyk lásky dieťaťa.

To prináša do vzťahu zranenia a nedorozumenia. Objavenie primárneho jazyka lásky dieťaťa umožňuje rodičom efektívne vyjadriť ich city. Dieťa vďaka tomu nadobudne istotu, že ho prijímate a milujete, čo sa prejaví nielen na jeho emocionálnej pohode, ale aj v postojoch a v správaní.

Zjednodušene povedané, aby sa dieťa cítilo milované, musíme sa naučiť hovoriť jeho jedinečným jazykom lásky. Podľa spomínaných autorov existuje päť spôsobov, ktorými deti (ale aj my všetci) vyjadrujú a prijímajú lásku. Sú to:

  • Fyzický dotyk
  • Slová uistenia
  • Pozornosť
  • Dary
  • Skutky služby

Prvý jazyk lásky: Fyzický dotyk

Fyzický dotyk to nie je len pohladenie, bozk či objatie. Fyzický dotyk je aj keď otecko vyhadzuje svojho syna do vzduchu alebo sa točí so svojou dcérou v náruči a ona výska od radosti.

Fyzický dotyk je aj keď dieťa sedí na kolenách svojej mamy a ona mu číta rozprávky. To všetko sú spôsoby, ako môžu dať rodičia deťom najavo svoju lásku. Každé dieťa potrebuje z času na čas cítiť fyzický dotyk svojho rodiča.

Obzvlášť ho však potrebujú deti, ktorých primárnym jazykom lásky sú práve dotyky. Tie si doslova vyžadujú extra dávky fyzickej blízkosti. Fyzický dotyk im komunikuje vašu lásku lepšie ako keď im poviete „Mám ťa rád“, doprajete im darček alebo ich vezmete na výlet.

Bez objatí, bozkov a potľapkania po chrbte sa nikdy nebudú cítiť milované.

vztah-deti-a-rodicov

Druhý jazyk lásky: Slová uistenia

Niektoré deti najsilnejšie pociťujú lásku prostredníctvom slov, ktoré ich uistia.

Nemusia to byť len slová „Ľúbim ťa“, ale aj nežné, úprimné a s láskou vyslovené komplimenty, slová pochvaly, poďakovania či slová povzbudenia, ktorá dieťaťu dodávajú sebaistotu a odvahu. Slová uistenia sú najefektívnejšie vtedy, keď sú zamerané na konkrétnu situáciu, v ktorej dieťa preukázalo nejakú snahu.

Cieľom rodiča je prichytiť dieťa pri niečom dobrom a úprimne, s radosťou ho za to pochváliť. Dieťaťu, ktorého primárnym jazykom lásky, sú slová uistenia, je pochvala či povzbudenie od rodiča oveľa významnejšie ako darček či pohladenie.

Veľmi dôležité je, aby slová „Mám ťa rád“ alebo „Ľúbim ťa“ nikdy neboli zo strany rodičov podložené nejakou podmienkou, napr. „Mám ťa rád, ale toto robiť nebudeš“. To už nie je bezpodmienečná, prijímajúca láska, ktorú dieťa potrebuje.

NÁŠ TIP: Prečítajte si aj vety, ktoré by ste dieťaťu nikdy nemali hovoriť.

Tretí jazyk lásky: Pozornosť

Detská túžba po výhradnej pozornosti rodičov je veľmi veľmi silná. Väčšina detskej neposlušnosti a neprimeraného správania je v podstate snahou získať si pozornosť. Potrebuje ju každé dieťa, ale najintenzívnejšie to, ktorého primárnym jazykom lásky je práve pozornosť od rodičov.

Pozornosť v preklade znamená plnohodnotne strávený spoločný čas. Je to dar prítomnosti, ktorý venuje rodič svojmu dieťaťu. Nesie v sebe posolstvo „Si pre mňa dôležitý, som s tebou rád“. Dieťa sa vtedy cíti skutočne milované, pretože má rodiča len pre seba a on sa venuje len a len jemu.

Spôsob trávenia spoločného času by mal byť pritom primeraný vývinovej úrovni dieťaťa. Rodič sa musí jednoducho znížiť na úroveň svojho syna či dcéry a robiť s ním to, čo ho práve zaujíma a baví.

Zatiaľ čo venovať pozornosť batoľaťu znamená hrať sa s ním na zemi, s malým školákom si môžete napríklad čítať a s tínedžerom sa porozprávate alebo si spolu zašportujete. Dôležitá pritom nie je ani tak samotná činnosť ako skutočnosť, že ju robíte spolu.

deti-a-darceky

Štvrtý jazyk lásky: Dary

Darovanie a prijatie daru môže byť veľmi silným spôsobom vyjadrenia lásky.

Darček samotný môže byť pre dieťa doslova zhmotnením takého niečoho nehmatateľného ako je rodičovská láska. Mnohé deti primárne vnímajú cit zo strany rodiča práve prostredníctvom materiálnych darčekov.

Pravý dar ale nie je splátkou za službu či odmenou, je skôr dobrovoľným vyjadrením lásky voči druhému človeku. Deti, ktorých primárnym jazykom lásky je prijímanie darov, budú na ne reagovať veľmi intenzívne. Z každého darčeka sa mimoriadne tešia, majú radi, ak je krásne zabalený alebo špeciálne odprezentovaný a darčekom vyhradzujú špeciálne miesto napríklad vo svojej detskej izbe.

Sú pre ne totiž najsilnejším dôkazom vašej lásky.

Piaty jazyk lásky: Skutky služby

Pre niektoré deti je najjasnejším prejavom lásky skutok služby. Ako rodič v podstate nepretržite slúžite svojmu dieťaťu. Od narodenia robíte pre neho služby - činnosti, ktoré ešte samo nezvládne.

Pretože to trvá mnoho rokov a vyžaduje si to množstvo úsilia a času, postupne si väčšina rodičov prestane uvedomovať, že každodenné a obyčajné služby deťom sú vlastne vyjadrením ich lásky k nim.

Láskyplná služba však nie je otroctvo dieťaťu. Služba je vtedy posolstvom lásky, ak ju rodič robí ako dar, bez nátlaku, dobrovoľne a z túžby venovať svoju energiu dieťaťu. Skutkom služby je napríklad, ak otecko opraví svojmu synovi bicykel alebo mamička ušije dcére šaty pre bábiku.

Ako objaviť primárny jazyk lásky svojho dieťaťa

Každý z nás je disponovaný hovoriť všetkými piatimi jazykmi lásky. Aj rodičia by mali svojim deťom vyjadrovať lásku všetkými piatimi spôsobmi. Jeden z týchto jazykov je však u každého z nás rozvinutý najviac. A práve ten predstavuje najefektívnejší spôsob, ktorým môžete dať dieťaťu najavo, že je milované.

Ako ho objavíte u svojho potomka?

  • Pozorujte, ako vyjadruje lásku dieťa vám. Najmä malé deti majú sklon vyjadrovať lásku spôsobom, ktorým by ju chceli dostávať od vás.
  • Sledujte, ako dieťa vyjadruje lásku či náklonnosť iným ľuďom. Môžete to odpozorovať vo vzťahu k členom vašej rodiny, jeho kamarátom, spolužiakom či iným blízkym osobám.
  • Počúvajte, o čo vás vaše dieťa najčastejšie žiada. Chce, aby ste sa s ním hrali? Potom bude jeho primárnym jazykom lásky pravdepodobne pozornosť. Alebo túži často po objatí? Možno je jeho základným jazykom lásky fyzický dotyk.
  • Všímajte si, na čo sa vaše dieťa najčastejšie sťažuje. Vyčíta vám, že nemáte na neho čas? Alebo že veľa pracujete? Pravdepodobne tým naznačuje svoju túžbu po vašej pozornosti.
  • Dajte dieťaťu na výber z dvoch možností. Ak si napríklad nie ste istí, či je jeho jazykom lásky pozornosť alebo dary ponúknite mu, nech si vyberie, či pôjdete v sobotu spolu hrať futbal alebo kúpiť nové kopačky.

Nech už je jazyk vášho dieťaťa akýkoľvek, pamätajte si, že je dôležité hovoriť všetkými piatimi jazykmi lásky. Ak ste si istí, že vaše dieťa prijíma najviac lásky cez fyzické dotyky, doprajte mu ich požehnane. Nešetrite nimi.

Nezabúdajte mu však z času na čas povedať, že ho milujete, doprajte mu drobný darček, venujte mu trochu času pri príjemných aktivitách a urobte pre neho niečo nezištné. Naučiť sa hovoriť všetkými piatimi jazykmi lásky je súčasťou dozrievania.