Povinnosti po narodení dieťaťa: Čakajú vás behačky po úradoch?

Doniesli ste si práve z pôrodnice váš malý uzlíček šťastia? Vedzte, že prvé dni vzájomného spoznávania sa s bábätkom bývajú krásne, ale často aj hektické a náročné.

Navyše, splniť si musíte aj pár úradných povinností, ktoré sa vám popritom všetkom ako novopečenej mamičke zrejme vôbec nebude chcieť riešiť. 

Dobrou správou ale je, že takmer všetko potrebné už dnes dokážete vybaviť bez nutnosti návštevy úradov.

Na čo netreba po narodení bábätká zabudnúť a ako vybavíte všetky náležitosti?

 

Koniec byrokracie? Veľké zmeny k lepšiemu 

Pokiaľ máte doma staršie dieťa, možno že ešte máte v čerstvej pamäti, ako ste krátko po jeho narodení museli absolvovať doslova byrokratický kolotoč. Nuž veru, narodenie dieťaťa bolo kedysi spájané s radom povinností, ktoré inak ako osobne nebolo možné vybaviť.

Dnes je už, našťastie, situácia iná. Vďaka elektronizácii ušetríte drahocenný čas, ktorý tak môžete stráviť doma s bábätkom. 

Zásadné zmeny nastali v roku 2022. Štát v snahe odbremeniť čerstvých rodičov pristúpil k prepojeniu jednotlivých inštitúcií, ktoré si medzi sebou už dokážu posúvať informácie o narodení bábätka. 

Všetko to začína už v pôrodnici, v ktorej vaše dieťatko privediete na svet. Tá nahrá do systému NCZI (Národného centra zdravotníckych informácií) údaje o narodení - miesto, dátum aj čas a rovnako aj všetko potrebné  o vás - rodičoch. 

Následne tak aj ďalšie úrady získajú informáciu o narodení bábätka bez toho, aby ste im museli predložiť rodný list. 

Čo vás ale čaká ďalej? Ako sa dostanete k už spomínanému rodnému listu? A čo zdravotné poistenie či príspevky, na ktoré máte nárok? 

 

Čo prebehne automaticky a čo budete musieť vybaviť? 

 Náležitosti, ktoré prebehnú automaticky, bez vybavovania:
  • Vystavenie rodného listu (možnosť zaslania poštou domov)
  • Zdravotné poistenie dieťatka a zdravotný preukaz
  • Prihlásenie na trvalý pobyt 
  • Ukončenie poberania tehotenského
  • Vyplatenie príspevku pri narodení dieťaťa
 Povinnosti, ktoré budete musieť vybaviť:
  • Nahlásenie dieťatka do evidencie pediatra, podpísanie dohody o poskytovaní ambulantnej starostlivosti
  • Žiadosť o rodičovský príspevok 
  • Oboznámenie zamestnávateľa a doručenie kópie rodného listu bábätka

Poďme si teraz jednotlivé náležitosti rozobrať krok za krokom. 

Rodný list už aj poštou alebo osobne

Rodný list dieťatka vydáva matrika, pod ktorú spadáte. Informácie čerpá práve z NCZI.

Po rodný list si môžete zájsť osobne, či už vy alebo váš partner, alebo využiť možnosť zaslania poštou. Avšak, pozor. Ma to háčik. 

Ak chcete, aby vám bol rodný list doručený domov,  je potrebné podpísať dohodu o mene a priezvisku dieťaťa.

V prípade manželov je nutné, aby dohodu podpísali obaja a zároveň sa preukázali sobášnym listom.

Nezosobášení rodiča musia podpísať zápisnicu o určení otcovstva nenarodeného dieťaťa, ktorú je taktiež potrebné predložiť.

Pokiaľ ste slobodná mamička, stačí iba váš podpis.

Dohodu môžete podpísať fyzicky v pôrodnici, elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy alebo osobne priamo na matričnom úrade.

Keďže nie vždy je otecko pri pôrode prítomný alebo sa pôrod zomelie tak rýchlo, že na tieto náležitosti nie je čas, mnoho párov využíva možnosť osobného vyzdvihnutia rodného listu.

Urobiť tak môže čerstvá mamička, ale pokojne aj otecko, a to na príslušnej matrike ešte počas vášho pobytu v pôrodnici. Rodný list je zvyčajne  k dispozícii na vyzdvihnutie už do 2 pracovných dní od narodenia bábätká.

 

Zdravotné poistenie bez starostí 

Kým kedysi bolo potrebné prihlásiť dieťatko do poisťovne a následne do 60 dní požiadať o jeho zdravotný preukaz, od roku 2022 táto povinnosť odpadá.

Dieťatko sa totiž automaticky stáva poistencom tej istej zdravotnej poisťovne ako jeho matka.

Zdravotný preukaz vášho bábätka si v priebehu pár dní nájdete vo vašej poštovej schránke.

Ak ale nechcete, aby dieťatko malo rovnakú zdravotnú poisťovňu ako vy, môžete ho do 60 dní od dňa narodenia prehlásiť do vami vybranej poisťovne.

Trvalý pobyt totožný s pobytom matky

Pokiaľ ste porodili na Slovensku, novorodeniatko získava rovnaký trvalý pobyt, aký máte zapísaný v občianskom preukaze aj vy.

Nemusíte teda hneď absolvovať návštevu úradu, keďže príslušná matrika oznámi túto skutočnosť za vás. Obecný či mestský úrad však skôr či neskôr budete musieť navštíviť, a to kvôli nahláseniu nového člena domácnosti pre platenie poplatku za odvoz odpadu. To ale chvíľu počká. 

V prípade, že ste rodili v zahraničí, nezabudnite dieťatko prihlásiť na trvalý pobyt na príslušnej ohlasovni u nás na Slovensku.

Zistiť si môžete aj to, či náhodou vaša obec alebo mesto neposkytuje peňažný príspevok pri narodení dieťatka. 

 

Na sociálnu poisťovňu už chodiť nemusíte 

Veľkým krokom vpred je aj zrušenie povinnosti doručenia kópie rodného listu do Sociálnej poisťovne. Tá všetky dôležité informácie získava už priamo zo systému NCZI. 

Nie je teda potrebné nahlasovať ani ukončenie poberania tehotenskej dávky. To prebehne automaticky a nastáva čerpanie materského.

Ani o kočíkovné už netreba žiadať 

Ďalšia pozitívna zmena nastala aj v rámci poskytovania príspevku pri narodení dieťaťa, ktorý je medzi mamičkami známy pod pojmom kočíkovné. 

Ešte do apríla minulého roku bolo potrebné o príspevok žiadať. Dnes ho už dostanete vyplatený automaticky, pokiaľ sú splnené všetky zákonom stanovené povinnosti, t. j. narodenie živého dieťatka a trvalý pobyt, rovnako aj bydlisko osoby, ktorej bude dávka vyplatená, musí byť na území SR. 

Aktuálna výška tzv. kočíkovného je 829,86 eur pri dieťatku z prvého až štvrtého pôrodu a 151,37 eur pokiaľ ide o piate dieťa.

Povinnosti, ktoré budete musieť vybaviť osobne 

Aj napriek tomu, že štátu sa v priebehu minulého roka podarilo skutočne výrazne znížiť byrokratickú záťaž kladenú na čerstvých rodičov, pár záležitostí však predsa len budete musieť vyriešiť vo vlastnej réžii.

O ktoré ide? 

Prvá návšteva pediatra a prihlásenie dieťatka 

Do troch dní od prepustenia z pôrodnice by ste mali dieťatko nahlásiť do evidencie pediatra, ktorého ste si sami vybrali ešte pred pôrodom. Zároveň absolvujete aj prvú poradňu. 

Nezabudnite si so sebou vziať prepúšťaciu správu a rodný list bábätká. 

V ambulancii tiež budete podpisovať Dohodu o poskytovaní ambulantnej starostlivosti.

 

 

Žiadosť o prídavok na dieťa či rodičovský príspevok 

Touto správou vás zrejme nepotešíme, no o prídavok na dieťa je naďalej potrebné požiadať. Urobiť tak môžete vy osobne, ale tiež aj otec dieťatka. 

Výška prídavku na dieťa je aktuálne 60 eur mesačne. 

Pokiaľ vám nevznikol nárok na materské, nezabudnite na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny požiadať o rodičovský príspevok. Ten sa vypláca mesačne vo výške 345,23 eur, a to do troch rokov dieťaťa. 

Odporúčame si vopred stiahnuť a vyplniť všetky potrebné tlačivá (nájdete na stránke upsvr).

 

Oznámte narodenie dieťatka zamestnávateľovi 

To, že sa vaša rodina rozrástla o nového člena, oznámte aj vášmu zamestnávateľovi.

Nezabudnite tiež doložiť kópiu rodného listu, aby ste mohli požiadať o uplatnenie daňového bonusu na dieťa. 

 

Nepovinné doklady pre dieťatko 

Pre dieťa tiež môžete vybaviť občiansky preukaz a cestovný pas.

Tieto doklady sú síce nepovinné, no pokiaľ by ste chceli cestovať s vaším dieťatkom do zahraničia, nezaobídete sa bez nich. 

 

Ako vybavíte cestovný pas pre bábätko? 

O cestovný pas je potrebné požiadať osobne na oddelení dokladov a evidencií Policajného zboru. Urobiť tak môžete nielen v mieste trvalého pobytu, ale aj na mieste, kde sa zdržiavate.

Prítomné musí byť aj dieťatko, pre ktoré bude pas vydaný, nakoľko bude nasnímaná jeho tvár.

Potrebovať budete rodný list bábätká a váš občiansky preukaz alebo cestovný pas. Nevyhnete sa ani úhrade správneho poplatku. 

Vyzdvihnutie hotového cestovného pasu je možné len tou osobou, ktorá požiadala o jeho vyhotovenie. 

 

Vybavenie občianskeho preukazu 

Aj malé bábätko môže mať občiansky preukaz s podobou svojej tváre. 

Použiť ho možno rovnako ako pas, teda pri cestovaní v rámci Európskej únie a vo vybraných štátoch. 

Na jeho vybavenie potrebujete taktiež rodný list a, samozrejme, prítomné musí byť aj samotné dieťa. 

Čo je pre dieťatko lepšie - cestovný pas alebo občiansky preukaz? 

Výhodnejšou voľbou z hľadiska financií je občiansky preukaz.

Za jeho vydanie do 30 dní zaplatíte 4,50 eur, čo je v porovnaní s cestovným pasom (do 6 rokov dieťaťa) menej o sumu 3,50 eur. 

Pozor však na to, že nie všade je občiansky preukaz akceptovaný ako cestovný doklad. Vopred si preto overte podmienky krajiny, do ktorej sa chystáte vycestovať. 

 

Zrušenie byrokracie v praxi: Naozaj je všetko automatické? 

Aj keď opatrenia z veľkej antibyrokratickej reformy znejú naozaj lákavo a novopečeným rodičom môžu ušetriť kopec času, otázkou je, či naozaj všetko funguje bez komplikácií automaticky. 

Nuž, doterajšie skúsenosti mamičiek poukazujú na to, že nie vždy sa to zaobíde bez dodatočných naťahovačiek a niektoré úrady od vás predsa len môžu požadovať rodný list dieťatka či iný dokument. 

Nejde však o dieru v systéme, ale zväčša o problém konkrétnej inštitúcie.

Preto, ak chcete mať istotu, je dobré vopred sa informovať na danom úrade, pod ktorý spadáte. Urobiť tak môžete ešte pred pôrodom, aby ste predišli nepríjemnostiam a mohli si prvé dni s bábätkom užívať doma v pokoji, bez behačiek po úradoch.

A aké sú vaše skúsenosti s vybavovaním náležitostí po narodení bábätká? Dajte nám vedieť v komentároch.

 Použité zdroje: